De SOCIALISTISCHE WATERSCHAPSVERENIGING komt op voor alle huurders.

Huurders dienen niet de lasten van huiseigenaren te betalen. Tweepersoons huishoudens mogen niet langer voor drie personen worden aangeslagen en daarnaast dient de vervuiler te betalen voor de waterzuivering. Schaf de waterschapsverkiezingen af en gebruik deze bespaarde miljoenen om de tarieven te verlagen.

Al onze kandidaten zijn ervaren waterschapsbestuurders en worden ondersteund door leden van de Woonbond en huurdersverenigingen. Ruim 30 jaar bestuurservaring op lijst 8 gaat voor schoon water en veilige dijken met lage heffingen naar draagkracht. Bovendien hebben wij aandacht voor dieren en goed zwemwater in een beter milieu.