Kandidaten

Wiljo van Bennekum

Als lijsttrekker van de Socialistische Waterschapsvereniging ben ik zeer blij met mijn kandidatenlijst.

De afgelopen tien jaar heb ik zeer prettig samengewerkt met Pita en zal zij de komende bestuursperiode het pakket communicatie verzorgen.

André als derde op de lijst heeft tien jaar lang aangetoond de portefeuille techniek en andere inhoudelijke waterschapsvraagstukken bij het waterschap goed onder de knie te hebben.

Ikzelf zal financiën blijven doen en daarmee menen wij tezamen met dertig jaar waterschapservaring onze bestuurstaken goed uit te kunnen voeren.

Met vriendelijke groet,
wiljo.van.bennekum@agv.nl

Pita van de Velde

André Spils